Rady dla klientów  ·  Cennik

Doradztwo Podatkowe
Wynagrodzenie za świadczone usługi uzależnione jest od zakresu i złożoności zleconych prac (podstawowa konsultacja od 100 zł netto za rozpoczętą godzinę pracy Doradcy Podatkowego).
Przy podjęciu stałej współpracy lub realizacji zlecenia, ceny usług doradztwa podatkowego podlegają indywidualnej negocjacji.

Księgowość
Wysokość naszego honorarium ustalana jest w drodze negocjacji po wstępnej analizie dokumentów.  Kwota ta uzależniona jest od:

  • specyfiki działalności firmy zlecającej,
  • stopnia skomplikowania oraz ilości dokumentów księgowych w okresie rozliczeniowym,
  • ilości osób i rodzajów umów do obsługi kadrowej,
  • nakładu pracy, jaki musimy włożyć w sprawne i efektywne wykonanie powierzonego nam zadania.

Proponujemy:

  • jedną stałą ryczałtową kwotę miesięczną,
  • umowę na czas nieokreślony, którą można w każdej chwili rozwiązać bez żadnych konsekwencji,
  • atrakcyjne warunki współpracy dla nowych Klientów

NALEŻYMY DO: